Aankoop woning in BelgiŽ: Vlaams abattement


In Vlaanderen bedraagt het registratierecht bij aankoop van een woonhuis 10% in normale gevallen of 5% in geval van een bescheiden woning. Dit in tegenstelling tot de huidige 2% die Nederland heft aan overdrachtsbelasting op woonhuizen. BelgiŽ is daarmee dus ďduurderĒ dan Nederland. BelgiŽ kent echter enkele tegemoetkomingen.

Een daarvan is het abattement. Dit is een vermindering van de te betalen belasting in de vorm van een vrijgesteld bedrag. Het is een vrijstelling van Ä 15.000. De vrijstelling is van toepassing als men op het adres dat men koopt ook daadwerkelijk gaat wonen. Behalve voor woonhuizen, geldt het abattement ook voor gronden en voor appartementen.

Voorbeeld:
Aankoopprijs woonhuis 200.000 euro.
Registratierecht bedraagt dan 10% van (200.000-15.000)= 18.500 euro.
Dit in plaats van 20.000 euro, dus een voordeel van 1.500 euro.

Tevens mag men niet al in het bezit zijn van een woonhuis in BelgiŽ. Als u nog een Nederlandse woning in bezit heeft, dan is dat geen probleem voor toepassing van het abattement.

Stel dat u al een woning heeft in BelgiŽ en deze te koop staat. Als deze woning nog niet verkocht is, maar u tekent wel al een koopcontract voor een nieuw huis, dan geldt het abattement niet. Om de ďpijnĒ te verzachten, mag u dan gebruik maken van de regeling van ďmeeneembaarheidĒ.

Heeft u vragen, mail ons op info@rwings.com of bel naar 045-2010017

Nieuws

Nieuwsberichten

Voorwaarden

Van toepassing op onze diensten en deze site