Discalimer

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de website van Wings Fiscale & Financiële Planning Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Deze website en de daarin opgenomen gegevens en informatie zijn eigendom van Wings Fiscale & Financiële Planning Wings Fiscale & Financiële Planning behoudt alle rechten op alle informatie (waaronder tekst, afbeeldingen en logo's) die aangeboden wordt op deze website. Wings Fiscale & Financiële Planning heeft op zorgvuldige wijze de webpagina's samengesteld en spant er zich voor in de inhoud ervan regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Indien de website, ondanks deze zorg en aandacht, toch onvolledigheden of onjuistheden bevat, kan Wings Fiscale & Financiële Planning hiervoor nimmer verantwoordelijk gesteld worden. Wanneer van de geboden informatie op deze website gebruik wordt gemaakt, geschiedt dat voor eigen rekening en risico. Wings Fiscale & Financiële Planning is niet aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de (tijdelijke) onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Wings Fiscale & Financiële Planning mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Wings Fiscale & Financiële Planning is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging. Het is niet toegestaan informatie van deze website te downloaden, te kopiëren, op enigerlei wijze openbaar te maken of te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wings Fiscale & Financiële Planning De informatie op deze website mag wel gedownload en/of afgedrukt worden voor persoonlijk gebruik. Wings Fiscale & Financiële Planning is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor enig andere webpagina die naar de webpagina van Wings Fiscale & Financiële Planning verwijst, noch voor enig andere webpagina waarnaar Wings Fiscale & Financiële Planning verwijst.

Heeft u vragen, mail ons op info@rwings.com of bel naar 045-2010017

Nieuws

Nieuwsberichten

Voorwaarden

Van toepassing op onze diensten en deze site