Discalimer

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de website van Wings Accountancy B.V. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Deze website en de daarin opgenomen gegevens en informatie zijn eigendom van Wings Accountancy B.V. Wings Accountancy B.V. behoudt alle rechten op alle informatie (waaronder tekst, afbeeldingen en logo's) die aangeboden wordt op deze website. Wings Accountancy B.V. heeft op zorgvuldige wijze de webpagina's samengesteld en spant er zich voor in de inhoud ervan regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Indien de website, ondanks deze zorg en aandacht, toch onvolledigheden of onjuistheden bevat, kan Wings Accountancy B.V. hiervoor nimmer verantwoordelijk gesteld worden. Wanneer van de geboden informatie op deze website gebruik wordt gemaakt, geschiedt dat voor eigen rekening en risico. Wings Accountancy B.V. is niet aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de (tijdelijke) onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Wings Accountancy B.V. mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beŽindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Wings Accountancy B.V. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beŽindiging. Het is niet toegestaan informatie van deze website te downloaden, te kopiŽren, op enigerlei wijze openbaar te maken of te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wings Accountancy B.V. De informatie op deze website mag wel gedownload en/of afgedrukt worden voor persoonlijk gebruik. Wings Accountancy B.V. is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor enig andere webpagina die naar de webpagina van Wings Accountancy B.V. verwijst, noch voor enig andere webpagina waarnaar Wings Accountancy B.V. verwijst.

Heeft u vragen, mail ons op info@rwings.com of bel naar 045-2010017

Nieuws

Nieuwsberichten

Voorwaarden

Van toepassing op onze diensten en deze site