Afkoop pensioen eigen beheer bij wonen Duitsland


Hoe verloopt de belastingheffing bij afkopen pensioen in eigen beheer (PEB) wanneer de directeur-grootaandeelhouder (DGA) in Duitsland woont?

We moeten daarvoor eerst kijken naar het belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland dat geldt vanaf 2016.

In Art 17 lid 3 van het verdrag staan de gevolgen van een pensioenuitkering bij afkoop. In het geval de uitkering “geen periodiek karakter draagt, kan dit inkomen ook worden belast in de verdragsluitende staat waaruit het afkomstig is”.

Met andere woorden: Duitsland, het woonland, is volgens de hoofdregel heffingsbevoegd. Maar ook Nederland mag blijven heffen bij afkoop. Duitsland verstrekt aftrek ter voorkoming van dubbele belasting.

In Art. 22 lid 1 b staat hoe de aftrek ter voorkoming van dubbele belasting verloopt. Volgens dat artikel kan de verschuldigde Duitse belasting ter zake van de volgende bestanddelen van het inkomen worden verrekend met de ingevolge het Nederlandse belastingrecht betaalde Nederlandse belasting. Duitsland past de verrekeningsmethode toe (artikel 22, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel ee). Dit betekent dat Duitsland als woonland de desbetreffende uitkeringen in de heffing betrekt en de in Nederland betaalde belasting op de in Duitsland verschuldigde belasting in mindering brengt.

Is er nog belasting te betalen in Duitsland? De volgende achtergrondinformtie is van belang om te weten. Een inwoner van Duitsland is “Unbeschränkt Steuerpflichtig”. Dat wil zeggen dat de “Grundtabelle” wordt toegepast en bepaalde fiscale faciliteiten voor Duitse inwoners van toepassing zijn.

Reeds gepensioneerden krijgen, afhankelijk van pensioeningangsdatum, een korting.

Voor de nog niet gepensioneerde geldt dat de afkoop van een pensioenvoorziening van een DGA (bestuurder van de vennootschap) als extra beloning voor de bestuurder wordt beschouwd (overeenkomstig § 19 EstG).

Stel dat een DGA/bestuurder een normaal salaris heeft van 65.000 euro bruto per jaar. De afkoopsom van het pensioen in eigen beheer is 100.000 euro.

De berekening werkt dan als volgt uit.

De belasting die is verschuldigd in Nederland bedraagt bij afkoop in 2017 34.060 euro. Hierbij is rekening gehouden met het kortingspercentage 34,5% dat in 2017 geldt. In Duitsland bedraagt de belasting over het totaal inkomen, waarbij de 65.000 euro loon is vrijgesteld met progressievoorbehoud (§ 32b EstG) tegen normaal tarief 38.453,69 euro. Duitsland verrekent de in Nederland over de afkoopsom reeds betaalde belasting van 34.060 euro, waardoor er nog te betalen is in Duitsland 4.393,69 euro.

Er kan in Duitsland worden verzocht om een gunstiger tarief omdat de afkoopsom over meerder jaren is opgebouwd (§ 34 EstG). De Duitse belasting bedraagt dan 33.406,57 euro. Er hoeft dan in Duitsland niets meer aanvullend betaald te worden.
Bij afkoop vanaf 2018 wordt de korting minder en de Nederlandse belasting hoger. De kans op nabetalen in Duitsland neemt daardoor af.

Conclusie: Voor afkoop in 2017 bestaat er kans op nabetalen in Duitsland. Bij belasting tegen het gunstige gemiddelde tarief in Duitsland, kan er geen aanvullende heffing van toepassing zijn. De kans op nabetaling in Duitsland neemt af vanaf 2018 omdat de korting in Nederland dan lager uitvalt.Dit artikel kwam mede tot stand dankzij berekeningen van belastingadviesbureau Steuerberaterin Dipl.-Kff. Birgit Kraft

Heeft u vragen, mail ons op info@rwings.com of bel naar 045-2010017

Nieuws

Nieuwsberichten

Voorwaarden

Van toepassing op onze diensten en deze site
  • Disclaimer