Uitfaseren pensioen eigen beheer bij wonen in buitenland


In 2017 wordt het pensioen in eigen beheer voor DGA's uitgefaseerd. Dat wil zeggen dat nieuwe opbouw niet meer mogelijk is en er enkele alternatieven komen om bestaande situaties fiscaalvriendelijke op te lossen.

 

Het grote probleem van het pensioen in eigen beheer is natuurlijk dat de werkelijke hoogte van de verplichting door de lage rentestand veel hoger is dan de fiscale waardering. Daardoor is het eigen vermogen van de B.V. in werkelijkheid lager dan fiscaal lijkt. En daardoor is het uitkeren van dividenden vaak moeilijk of onmogelijk.

 

Voorgesteld zijn de volgende mogelijkheden voor bestaande gevallen:

  1. Bevriezing bestaande pensioenvoorziening
  2. Omzetting in een oudedagsverplichting uit te keren in maximaal 20 jaar
  3. Afkopen met korting en dus uitbetaling ineens met belastingafrekening

 

Het maken van de juiste keuze is ingewikkeld.

Voor DGA's die in het buitenland (bijvoorbeeld BelgiŽ) wonen, is de keuze nog ingewikkelder. Er zal namelijk moeten worden gekeken hoe de heffing in het buitenland gaat verlopen. Tevens zal nagegaan moeten worden, wat er zal gebeuren met een eventuele conserverende aanslag die is opgelegd bij emigratie over het toen opgebouwde pensioenkapitaal.

 

Niet helemaal duidelijk is hoe Nederland en BelgiŽ om zullen gaan met de afkoopmogelijkheid. Normale periodieke uitkeringen zijn in de regel belast in het woonland BelgiŽ. Bij afkoop kan het heffingsrecht verschuiven naar Nederland. Bij afkoop binnen 10 jaar na emigratie, zou Nederland de conserverende aanslag kunnen gaan invorderen.

 

Nederland zal in de jaren 2017, 2018 en 2019 de conserverende aanslag voor een evenredig deel kwijtschelden als de DGA besluit tot omzetting of afkoop van het pensioen in eigen beheer. Vervolgens wil Nederland nagaan in het belastingverdrag welk land bij afkoop gerechtigd is om belastingen te heffen.

 

BelgiŽ kan dit beschouwen als een eenzijdige regeling in de Nederlandse belastingwetgeving, die ervoor zorgt dat Nederland alsnog heffing naar zich toe trekt. Deze eenzijdige regeling kan het afgesloten belastingverdrag ondermijnen.

 

In het geval het woonland toch kan heffen, dan is het de vraag over welke grondslag het woonland kan heffen. Nederland kent wel een korting bij afkoop, maar de regels in het woonland kunnen heel anders voorschrijven.

 

Het Register Belastingadviseurs heeft in een reactie op het wetsvoorstel vragen gesteld of deze internationale aspecten. Wellicht volgt er binnenkort meer duidelijkheid.

15-02-2017

 

Heeft u vragen, mail ons op info@rwings.com of bel naar 045-2010017

Nieuws

Nieuwsberichten

Voorwaarden

Van toepassing op onze diensten en deze site