DGA: van soortgelijk naar meest vergelijkbaar


Vanaf 2015 is in de Wet op de loonbelasting het artikel gewijzigd voor het gebruikelijk loon van een DGA (directeur-grootaandeelhouder, oftewel een ondernemer met een BV).

Dit loon is bepalend voor de vraag of het ondernemen in de BV-vorm wel aantrekkelijk is. Immers, hoe hoger het loon van de DGA, hoe meer belastingen in box 1 verschuldigd zijn en hoe meer loonkosten de BV heeft.

De wijziging van de wettelijke bepalingen voor het gebruikelijk loon, moeten ertoe leiden dat de DGA’s een hoger loon krijgen en er dus meer belastingopbrengst is voor de staat. Dit is dus nadelig voor de DGA.

Tot en met 2014 was het loon vaak minimaal € 44.000 of 70% van het loon van een soortgelijke dienstbetrekking.

Vanaf 2015 is het gebruikelijk loon dat de DGA zich moet uitbetalen de hoogste van:
1. 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
2. het hoogste loon van de werknemer in dienst bij het bedrijf (of onderdeel ervan);
3. € 44.000 (€ 45.000 vanaf 2017)

Concreet komt het verschil tussen soortgelijk en meest vergelijkbaar erop neer dat er een verschuiving van bewijslast plaatsvindt van de inspecteur naar de DGA.

De inspecteur moest vroeger aantonen dat een soortgelijke dienstbetrekking een hoger loon kende. Een soortgelijk dienstverband is niet altijd te vinden. Nu stelt de inspecteur dat het loon hoger moet zijn en de DGA mag aantonen dat een ander dienstverband met een lager loon meer vergelijkbaar is.

Dat wordt lastig. Een DGA heeft immers niet de beschikking of allerlei loongegevens die de inspecteur wel heeft.

Heeft de DGA een oude afspraak met de inspecteur over de hoogte van het loon? Dan geldt het volgende. Afspraken over een lager loon dan € 44.000 blijven geldig. Andere afspraken vervallen automatisch per 1-1-2015. Voorlopig mag uitgegaan worden van een verhoging van het afgesproken loon met 75/70e.

Voor menig DGA is dit misschien reden tot heroverweging of de BV nog wel de juiste rechtsvorm is.Heeft u vragen, mail ons op info@rwings.com of bel naar 045-2010017

Nieuws

Nieuwsberichten

Voorwaarden

Van toepassing op onze diensten en deze site