Waarom heb ik maar recht op 50% van de aftrek na echtscheiding?


Een veel gestelde vraag van een cliŽnt:

Vorig jaar ben ik gescheiden en is mijn ex vertrokken uit onze gezamenlijke woning. De woning staat nu te koop.
In mijn belastingaangifte staat maar 50% van de aftrekpost eigen woning (hypotheekrente). Maar ik woon in het huis en ik betaal de volledige hypotheek. Waarom staat niet de hele rente in mijn aangifte?

Antwoord:

De eigen woning is nog eigendom van u en uw ex samen.
Zolang men fiscaal partner van elkaar is, kan de aftrekpost eigen woning (dit is het verschil tussen eigenwoningforfait en de hypotheekrente) toegerekend worden aan†een van de partners of beide partners in elke gewenste verhouding, zolang de aftrek in totaal maar niet meer is dan 100%. †

Op het moment dat†het echtscheidingsverzoek is ingediend en u niet meer beide op hetzelfde adres wonen, is er geen sprake meer van fiscaal partnerschap.
Toerekening van de aftrekpost is dan niet meer mogelijk, maar de aftrek moet genomen worden in de verhouding tot de gerechtigdheid van het eigendom van de woning (dit staat in†artikel 3.115 Wet inkomstenbelasting 2001). †

Zolang de woning niet is verkocht of overgeschreven op een van beide, heeft u allebei recht op 50% van de aftrekpost (uitgaande van gelijke gerechtigdheid). Echter voor uw ex geldt een beperkte periode voor deze aftrek van 2 jaar na het tijdstip van vertrek uit de woning.
Daarna vervalt voor de ex de aftrek van 50%. Dat deel gaat dan naar zijn of haar box 3 vermogen. Dit staat in artikel 3.111 lid 4 wet inkomstenbelasting 2001.
Het stukje eigenwoningforfait dat de ex betaalt, kan als alimentatie in aftrek worden gebracht. Immers de ex heeft geen woongenot meer van het gezamenlijke huis. †

Wie de rentelast van de hypotheek betaalt, is voor de belastingen dus eigenlijk niet relevant. (Dit kan wel zo zijn als u als enige verplicht bent te betalen omdat de hypotheek op uw naam staat).†

De rentelast die u doorbetaalt, zal moeten worden verrekend†in de uiteindelijke verdeling van de boedel. †

U zou ook kunnen afspreken dat een eventuele teruggave van belastingen van uw ex aan u wordt doorbetaald.


Heeft u vragen, mail ons op info@rwings.com of bel naar 045-2010017

Nieuws

Nieuwsberichten

Voorwaarden

Van toepassing op onze diensten en deze site