Belastingheffing bij verplaatsing bedrijf naar het buitenland


Als u als directeur-grootaandeelhouder emigreert naar BelgiŽ of Duitsland, wat gebeurt er dan met de het bedrijf?

Dat hangt ervan af waar de directie van het bedrijf wordt gevoerd. Bepalend voor waar het bedrijf gezeteld is, is dus de plek van de dagelijkse leiding.

Bij emigratie naar onze buurlanden, kan het zijn dat het bedrijf dus "gewoon" in Nederland gevestigd blijft. Emigratie naar verre landen, zal meestal ook verplaatsing van de dagelijkse leiding van het bedrijf inhouden. Tenzij u een helicopter heeft en daar dagelijks mee heen en weer vliegt.
De zetel in Nederland houden, betekent dus dat de administratie, correspondentie, beslissingen etc. op een adres in Nederland moeten plaatsvinden. Er moet dus een fysiek kantoor zijn.

Wat als dat er niet is?

Nederland beschouwt de zetelverplaatsing dan als staking van de onderneming en de belastingdienst wil dan belasting heffen over meerwaarden, zoals goodwill.
Het Europese Hof heeft Nederland veroordeeld, dat deze "exitheffing" het vrije verkeer van goederen, personen en diensten belemmert. Daarom is er nu een speciale regeling ingevoerd.

Bedrijven die vertrekken naar het buitenland, krijgen de keuze wanneer ze willen afrekenen met de Nederlandse Belastingdienst. Dat is de kern van een wetsvoorstel van staatssecretaris Weekers van FinanciŽn waar de Tweede Kamer mee heeft ingestemd.

De eindafrekening hoeft daarmee niet onmiddellijk voldaan te worden. Bedrijven die de zogeheten exitheffing op een later moment willen betalen, moeten echter wel een bankgarantie afgeven. Daarnaast is invorderingsrente verschuldigd. Voor de berekening van de heffing mag de Belastingdienst uitgaan van de waarde van de bezittingen op het moment van vertrek. Bedrijven krijgen de mogelijkheid het te betalen bedrag in tien termijnen te voldoen.

(De hier genoemde heffing is iets anders dan de conserverende aanslag over aanmerkelijk belang.)

Laat u goed informeren over de gevolgen.

Heeft u vragen, mail ons op info@rwings.com of bel naar 045-2010017

Nieuws

Nieuwsberichten

Voorwaarden

Van toepassing op onze diensten en deze site