Inkomensverklaring voor mensen die in het buitenland wonenDatum: 23-04-2016

Sinds 2015 geldt voor mensen die in het buitenland wonen, de regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplicht. Kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen kunnen bij 90% of meer in Nederland belast inkomen dezelfde aftrekposten, heffingskortingen en heffingvrij vermogen krijgen als binnenlandse belastingplichtigen. Een van de voorwaarden is dat er een inkomensverklaring uit het woonland wordt verstrekt. De Belastingdienst heeft de verschillende EU-lidstaten op de hoogte gesteld van de Nederlandse regeling. Helaas blijkt dat (nog) niet alle lidstaten de inkomensverklaring invullen en ondertekenen.

In BelgiŽ worden de ingeleverde verklaringen momenteel meestal aangehouden. Waarschijnlijk worden deze pas na verwerking van de Belgische aangifte afgehandeld. De Belgische belastingdienst moet hierover nog een standpunt innemen.

In Duitsland worden de formulieren wel afgehandeld, maar moet in principe steeds het Duitstalige formulier worden gebruikt.

De Nederlandse Belastingdienst heeft aangegeven dat (in tegenstelling tot eerdere berichten) de aangifte al mag worden ingediend, zonder dat de belastingplichtige de inkomensverklaring verstrekt. De inkomensverklaring moet naderhand wel worden opgestuurd. Anders merkt de Belastingdienst de betreffende persoon niet aan als kwalificerende buitenlandse belastingplichtige.

Let op: de inkomensverklaring is niet van toepassing voor mensen die in Nederland wonen en in het buitenland werken. Ook mensen die in het buitenland wonen en die meer dan 10% buitenlands inkomen verdienen hoeven geen inkomensverklaring in te sturen.

Heeft u vragen, mail ons op info@rwings.com of bel naar 045-2010017

Voorwaarden

Van toepassing op onze diensten en deze site