M-Biljet

Het M-biljet is het aangiftebiljet inkomstenbelasting voor het jaar van emigratie of immigratie.

Als u bent geŽmigreerd of geÔmmigreerd, dan moet u waarschijnlijk het M-biljet invullen.
Het M-biljet is een aangifte die bestaat uit twee perioden. Een periode van het jaar woonde u in Nederland, de andere periode woonde u in het buitenland. Voor beide perioden moeten de inkomsten, vermogen en aftrekposten aangegeven worden.

Daarnaast wordt in het M-biljet gevraagd naar het te conserveren inkomen. Dit is meestal vermogen waarvan vroeger de inleg aftrekbaar of vrijgesteld is geweest. Denk aan pensioenvermogen, vermogen in lijfrenteverzekeringen, bepaalde kapitaalverzekeringen en aandelen in een eigen BV (zogenaamde aanmerkelijk belang).

Over het geconserveerde inkomen wordt een conserverende aanslag opgelegd. Deze aanslag hoeft in principe niet betaald te worden. Na 10 jaar komt de aanslag te vervallen. De aanslag wordt in sommige gevallen wel ingevorderd, bijvoorbeeld bij afkoop van een polis. Ook kan de aanslag verminderen als gevolg van betaalde belasting bij dividenduitkeringen.

Wij beschikken over ruime ervaring met het invullen van M-biljetten, zodat we de meest gunstige aangifte voor u kunnen doen.


Heeft u vragen, mail ons op info@rwings.com of bel naar 045-2010017

Nieuws

Nieuwsberichten

Voorwaarden

Van toepassing op onze diensten en deze site