Aankoop woning in BelgiŽ: meeneembaarheid


In Vlaanderen bedraagt het registratierecht bij aankoop van een woonhuis 10% in normale gevallen of 5% in geval van een bescheiden woning. Dit in tegenstelling tot de huidige 2% die Nederland heft aan overdrachtsbelasting op woonhuizen. BelgiŽ is daarmee dus ďduurderĒ dan Nederland. BelgiŽ kent echter enkele tegemoetkomingen. Een daarvan is de ďmeeneembaarheidĒ.

Deze regeling is te vergelijken met een rugzak. De betaalde registratierechten op een woning (of gronden) kunnen in een rugzak meegenomen worden en in mindering gebracht op de te betalen registratierechten van een volgende woning.

De regeling kan zowel als vermindering of als teruggave worden toegepast. De vermindering wordt toegepast als de oude woning is verkocht voordat de nieuwe wordt gekocht. De teruggave wordt toegepast als de oude is verkocht nadat de nieuwe reeds is gekocht. Deze kan in dit geval aantrekkelijker zijn dan het abattement.

Voorwaarden voor toepassing zijn dat de koper geen vennootschap of stichting mag zijn en dat de woning als hoofdverblijfplaats gaat gelden. Voor de verminderingsmethode moet de oude woning ten minste in de voorgaande 18 maanden voor verkoop hoofdverblijfsplaats geweest zijn. Voor de teruggavemethode moet de oude woning ten minste in de voorgaande 18 maanden voor de aankoop van de nieuwe woning de hoofdverblijfsplaats zijn geweest. Bovendien moet de nieuwe woning binnen 2 jaar de hoofdverblijfsplaats worden (ofwel binnen 5 jaar bij aankoop bouwgrond). Het verrekenbaar of terug te geven bedrag is beperkt tot maximaal 12.500 euro.

Voorbeeld 1. Jan koopt in 2002 een woning voor 100.000 euro waarbij hij 10.000 euro registratierecht heeft betaald. In 2006 verkoopt hij deze woning en daarna koopt hij een nieuw huis voor 150.000 euro. Nu hoeft hij niet 15.000 euro te betalen, maar verrekent hij 10.000 euro waardoor hij 5.000 euro moet betalen. Een toegepast abattement op de eerst gekochte woning verlaagt het bedrag van het registratierecht en dus ook het bedrag van de meeneembaarheid.

Voorbeeld 2. Peter koopt in 2002 een woning voor 150.000 euro en betaalt 15.000 euro registratierecht. In 2006 verkoop hij deze woning en daarna koopt hij een nieuwe woning voor 200.000. De bij de tweede woning te betalen registratierechten bedragen 10% van 200.000 minus 12.500 = 7.500 euro.
Laat u goed informeren over de gevolgen.

Heeft u vragen, mail ons op info@rwings.com of bel naar 045-2010017

Nieuws

Nieuwsberichten

Voorwaarden

Van toepassing op onze diensten en deze site