Opgaaf wereldinkomen


Veel mensen die in BelgiŽ of Duitsland wonen en in Nederland werken hebben onlangs het formulier ďopgaaf wereldinkomenĒ ontvangen van de belastingdienst.
Dit formulier is van belang voor mensen die uit Nederland een toeslag ontvangen of een (verdrags-) CAK-bijdrage moeten betalen aan Nederland. Dit speelt bijvoorbeeld bij zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag en bij gepensioneerden.

Formaliteiten

Het formulier moet worden ingevuld om te voorkomen dat de toeslagen door de belastingdienst worden stopgezet.
Het formulier moet tijdig bij de belastingdienst binnen zijn. Het is wel mogelijk om de belastingdienst te vragen om uitstel. Dit kan handig zijn in het geval de gegevens van het inkomen of aftrekposten nog niet allemaal binnen zijn. Dat is vaker het geval bij Belgisch inkomen.

Uitleg bij de in te vullen gegevens

Het wereldinkomen is het inkomen, maar ook aftrekposten (uitgaven) die u over de hele wereld heeft verdiend en uitgegeven.
Soms moet u nagenoeg dezelfde gegevens ook al in de belastingaangifte invullen. Dat is bijvoorbeeld het geval als u een kwalificerend buitenlands belastingplichtige bent. Als dat zo is, dan sluiten de in te vullen bedragen grotendeels aan bij de belastingaangifte.
Bent u geen kwalificerend buitenlands belastingplichtige, dan vult u in de aangifte alleen de Nederlandse inkomsten en aftrekposten aan. In dat geval moet u dus extra werkzaamheden verrichten voor de opgaaf wereldinkomen. U moet bijvoorbeeld ook het Belgisch of Duits inkomen aangeven en het spaargeld.

Uiteindelijk ontvangt u van de belastingdienst een beschikking "niet in Nederland belast inkomen", NINBI. Controleer de beschikking goed, want hoewel dit niet direkt tot belastingheffing leidt, zorgt een te hoog inkomen wel voor lagere toeslagen of hogere te betalen bijdragen verdragsbijdrage zorgverzekeringspremie.


Heeft u vragen, mail ons op info@rwings.com of bel naar 045-2010017

Nieuws

Nieuwsberichten

Voorwaarden

Van toepassing op onze diensten en deze site