Premieplicht en sociale zekerheid bij wonen of werken in het buitenlandHoe het zit het met de premieplicht in Nederland voor de sociale zekerheid bij wonen in het buitenland?
Hoe bepaal je de periode premieplicht (bij de belastingaangifte) van een buitenlandse belastingplichtige die het hele jaar in dienstbetrekking staat bij een bedrijf in Nederland maar gedurende een aantal maanden vanuit huis in het buitenland werkt?
En wat als u voor uw werkgever naar het buitenland wordt uitgezonden?

Een gedeelte van het jaar premieplichtig in het ene land en de andere periode in het andere land is in principe mogelijk. Dat dient dan ook zo worden aangegeven in de aangifte Inkomstenbelasting in Nederland.
Bij niet sociaal verzekerd zijn in Nederland, is er uiteraard ook geen AOW-opbouw en andere sociale voorzieningen in Nederland. Men valt dan terug op de regelingen die in het buitenland gelden.

Tevens dient u zich ervan bewust te zijn dat belastingplicht en sociale verzekeringsplicht twee verschillende zaken zijn. U kunt bijvoorbeeld belastingplichtig zijn in Nederland en sociaal verzekerd in het buitenland of omgekeerd. Soms bent u sociaal verzekerd en belastingplichtig in hetzelfde land, maar niet altijd.

De premieplicht is in Europa geregeld in de Verordening 883/2004 (in werking getreden vanaf 1-5-2010). In principe is men op grond van deze verordening verzekerd in het werkland. Omdat er in dit geval gewerkt wordt in het woonland, kan dat dus ook het woonland zijn.
Bij tijdelijke internationale detachering kan een A1-verklaring uitsluitsel bieden waar iemand sociaal verzekerd is.
In Nederland geeft de SVB die af. In de buitenland is er een vergelijkbare instantie.
 
Zie voor wonen in België de volgende website www.socialsecurity.be

Zie voor wonen in Duitsland de volgende website dvka.de

Hieronder ziet u een aantal situaties gebaseerd op Duitsland als woonland. Voor elke situatie zal steeds een beoordeling gemaakt moeten worden afhankelijk van de feitelijke omstandigheden.

U woont in Duitsland en

In welke landen werkt u? Waar verzekerd?
U werkt als werknemer in Nederland en als zelfstandige in Duitsland. In Nederland
U werkt als werknemer in Duitsland en als zelfstandige in NederlandIn Duitsland
U werkt voor één werkgever in Nederland en in Duitsland. Uw werkgever is niet in Duitsland en u werkt meer dan 25% in Duitsland. In Duitsland
U werkt voor één werkgever in Nederland en in Duitsland. Uw werkgever is in Duitsland gevestigd In Duitsland
U werkt voor één werkgever in Nederland en in Duitsland. Uw werkgever is niet in Duitsland en u werkt minder dan 25% in Duitsland. In Nederland
U werkt als zelfstandige in Nederland en Duitsland.In Duitsland
U werkt als ambtenaar voor de Duitse overheid en in loondienst of zelfstandige in Nederland.In Duitsland
U werkt als ambtenaar voor de Nederlandse overheid en in loondienst of als zelfstandige in Duitsland.In Nederland
U werkt als ambtenaar in Nederland en als ambtenaar in Duitsland. In Duitsland

Heeft u vragen, mail ons op info@rwings.com of bel naar 045-2010017

Nieuws

Nieuwsberichten

Voorwaarden

Van toepassing op onze diensten en deze site