Belasting over renteinkomsten spaarrekening bij wonen in BelgiŽ


De rente/interest die ontvangen wordt op spaarrekeningen, spaarboekjes etc. in BelgiŽ is zwaarder belast dan voorgaande jaren. De belasting is verhoogd van 15% naar 21% en vervolgens naar 25%. Voor wettelijk gereglementeerde spaarrekeningen, blijft het echter 15%. De Belgische bankinstellingen houden deze belasting automatisch in. Dit heet de roerende voorheffing. Voor mensen met een wettelijk gereglementeerde spaarrekening is er tevens een vrijstelling voor belasting over renteinkomsten van 1.900 euro (2014).

Gereglementeerde spaarrekeningen zijn spaarrekeningen die aan Belgische wettelijke regels voldoen. De Belgische banken bieden deze rekeningen aan. Ook buitenlandse banken (bijvoorbeeld Nederlandse) mogen de rekeningen aanbieden, maar in de praktijk is dat (nog) niet het geval.
Meestal is sparen bij een Belgische bank dus gunstiger dan sparen bij een Nederlandse bank, tenminste als u in BelgiŽ woont.

Als het spaargeld op Nederlandse rekeningen staat, moet de rente toch opgegeven worden in de Belgische aangifte Personenbelasting. Het vermogen op spaarrekeningen en aandelenportefeuilles is in Nederland niet in box 3 belast als men in BelgiŽ woont. Voor de Nederlandse aangifte maakt het dus weinig uit of de bankrekening in Nederland of BelgiŽ is.
Voor BelgiŽ maakt het echter wel uit. De Nederlandse banken houden immers geen roerende voorheffing in en er kan geen beroep op het vrijgestelde bedrag gedaan worden. Tevens is de aangifte in BelgiŽ in veel gevallen eenvoudiger bij Belgische spaarrekeningen.
Laat u goed informeren over de gevolgen.

Heeft u vragen, mail ons op info@rwings.com of bel naar 045-2010017

Nieuws

Nieuwsberichten

Voorwaarden

Van toepassing op onze diensten en deze site