Vermogenswinsten Nederlands vastgoed voor in buitenland wonenden


Op 12 juli 2013 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen in een zaak die ging over een buiten Nederland wonende eigenaar van onroerend goed in Nederland.
In deze zaak ging het niet slechts over een beleggingspand. Wanneer er uitsluitend sprake is van een beleggingspand, dan is dit Nederlandse beleggingspand belast in Nederland in box 3.

In deze zaak ging het om iemand die door meer te doen dat normaal actief vermogensbeheer, een behoorlijk voordeel realiseerde.
In zo'n geval is er sprake van "resultaat uit overige werkzaamheden". Dit voordeel is belast in box 1.

De betreffende persoon deed aan uitponden, groot-onderhoud en/of had voorkennis omtrent bestemmingswijzigingen.

Een deel van de werkzaamheden met betrekking tot dat Nederlandse pand verrichte hij echter in het buitenland, zoals zijn woonland.

De belastingdienst stelde dat de winst belast was in Nederland, aangezien het betreffende pand in Nederland lag.
De belastingplichtige stelde dat hij de werkzaamheden slechts voor een klein deel in Nederland had verricht en dat gekeken moest worden in welk land hij zijn werkzaamheden verrichtte.

De Hoge Raad heeft uiteindelijk besloten, dat de plaats van de feitelijke werkzaamheden niet relevant is, maar dat de ligging van het pand van doorslaggevend belang is of de winst in Nederland belast is. †

In zowat alle belastingverdragen die Nederland heeft gesloten, is bepaald dat de heffingsbevoegdheid over voordelen die verband houden met onroerend goed, wordt toegewezen aan het land waar het goed is gelegen.

Het feit dat er bepaalde werkzaamheden verricht werden buiten Nederland, was dus niet van belang.
Heeft u vragen, mail ons op info@rwings.com of bel naar 045-2010017

Nieuws

Nieuwsberichten

Voorwaarden

Van toepassing op onze diensten en deze site