Sparen/beleggen in de BV of privé?


Attentie: dit artikel is een tijdje geleden geschreven. Door de veranderingen in rentepercentages en belastingheffing zijn de genoemde uitkomsten niet meer actueel. We kunnen dit wel uitrekenen met de huidige tarieven, vrijstellingen en drempels. Neem daarvoor gerust contact met ons op.


Stel u heeft een BV met wat geld erin, bijvoorbeeld € 250.000. De vraag doet zich dan voor wat u met dit geld kunt doen.

Er zijn diverse mogelijkheden. U kunt bijvoorbeeld het geld gebruiken om uw hypotheek op uw woning mee af te lossen. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden. Deze mogelijkheid wordt in een ander artikel behandeld.

Stel u besluit het geld op een spaarrekening te zetten of te gaan beleggen.

I. U kunt het geld in de BV laten en een rekening openen op naam van de BV. De rente of het rendement dat u behaald kunt u na uitkering aan privé besteden. De renteopbrengst is echter wel eerst belast met vennootschapsbelasting.

II. Een alternatief is het geld lenen van de BV en vervolgens op een privé spaar/beleggingsrekening zetten. Houd er dan rekening mee dat er vanuit privé een zakelijke rente aan de BV moet worden vergoed. Dit is een opbrengst voor de BV die belast is met vennootschapsbelasting. Vervolgens kan jaarlijks dit voordeel voor de BV weer als dividend naar privé worden uitgekeerd. Met box 3 heeft u niets van doen, want tegenover de spaarrekening staat een even grote schuld aan de BV.

III. Een derde mogelijkheid is eerst het uitkeren van de hele € 250.000 aan privé, en met het overblijvende netto vermogen in privй beleggen. Omdat er in deze situatie in privй vermogen ontstaat, moet wel rekening gehouden worden met box 3 belasting. Er is immers geen schuld tegenover het spaargeld.

Wat is nu het gunstigste? Dat hangt af van de hoogte van de rente die u krijgt of het rendement dat u behaald op het vermogen. Ik heb uitgerekend hoeveel er uiteindelijk netto overblijft bij verschillende rente/rendementen.

Hieronder staat een overzicht van de jaarlijks beschikbare netto inkomsten uit sparen/beleggen. Ik ben uitgegaan van 2,5% rente, 4% rente en 6% rendement. Verder ben ik ervan uitgegaan dat bij lenen van de BV er 4% rente aan de BV moet worden betaald.

Beschikbaar € 250.000 I. Sparen in de BV II. Lenen van de BV en sparen in privé III. Uitkeren vermogen aan privé en vervolgens sparen privé
2,5% rente € 3750 € 2250 € 2437,50
4% rente € 6000 € 6000 € 5250
6% rente/rendement € 9000 € 11000 € 9000


Als de rente of het rendement hoger is dan de vergoeding op de lening aan de BV, dan is lenen van de BV gunstiger dan beide andere opties. Bij een rente van 1,6% blijft er echter helemaal niets meer over in situatie II.

Bij de huidige rente op spaarrekeningen is sparen in de BV het gunstigst.

Let op: in de situatie van in België of Duitsland wonen gelden andere bedragen omdat in belastingverdragen de rente in bepaalde gevallen belast is in het woonland en soms geen volledige verrekening kan plaatsvinden van dividendbelasting. Hierover in een ander artikel meer.

Heeft u interesse in de exacte berekeningsmethode, mail ons dan gerust.

Heeft u vragen, mail ons op info@rwings.com of bel naar 045-2010017

Nieuws

Nieuwsberichten

Voorwaarden

Van toepassing op onze diensten en deze site