Uitfaseren pensioen eigen beheer en lijfrente- of stamrecht-B.V.

Stel u heeft een stamrecht-B.V.  Het geld in de stamrecht BV is afkomstig van een ontslagvergoeding.

Of u heeft een B.V. met een lijfrenteverplichting op de balans, die is ontstaan door de omzetting van de eenmanszaak in de B.V. of het omzetten van de fiscale oudedagsreserve uit de eenmanszaak periode.

Kan deze stamrecht- of lijfrenteverplichting ook worden afgekocht net als het pensioen in eigen beheer?

Er moet een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen pensioenen en andere oudedagsvoorzieningen. Pensioen is een inkomensvoorziening voor werknemers (of haar/zijn nabestaanden) voor de oude dag of bij arbeidsongeschiktheid. Pensioenrechten bouw je jaarlijks op gedurende een dienstbetrekking en is afhankelijk van het salaris en de diensttijd.  De pensioenuitkeringen beginnen bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd en zijn in principe levenslang.  Bij arbeidsongeschiktheid of vroegtijdig overlijden  kan ook een recht op pensioenuitkeringen ontstaan. Pensioenpremies zijn aftrekbaar van de winst.

Stamrechten en lijfrentes zijn ook rechten op  uitkeringen, maar ontstaan door het storten van één of meerdere koopsommen. Er is geen sprake van opbouw gedurende een dienstbetrekking. Er is enkel sprake van jaarlijkse oprenting van de lijfrente of stamrecht. De ingangsdatum van de uitkeringen kunnen in principe vrij worden gekozen. Bovendien is de duur van de uitkeringen flexibel.  Onder bepaalde voorwaarden is de koopsom aftrekbaar.

Een pure stamrecht-B.V. kent dus geen pensioenuitkeringen. Ook een lijfrente-B.V. kent geen pensioenuitkeringen. In de praktijk worden de uitkeringen wel zo genoemd, maar het is iets anders.

Stamrechten en lijfrentes kennen hun eigen fiscale regels en zijn geen pensioenverplichtingen, ook al wordt dit uiteraard door de uitkeringsgerechtigde vaak anders ervaren. De wijzigingen in het pensioenregime in 2017 met betrekking tot het uitfaseren, zien alleen op het pensioen en beperken zich daarbij ook nog tot het pensioen in eigen beheer.

Extern verzekerd pensioen ( bijvoorbeeld bij pensioenfondsen of verzekeringsmaatschappijen) en stamrechten en lijfrentes vallen buiten de werking van de nieuwe regels omtrent het uitfaseren. Voor extern verzekerd pensioen kunnen er wel bijkomende gevolgen zijn als zij onderdeel uitmaken van een Pensioenregeling in Eigen Beheer. Dit is voor stamrechten en lijfrentes niet aan de orde.

15-02-2017

 

Heeft u vragen, mail ons op info@rwings.com of bel naar 045-2010017

Nieuws

Nieuwsberichten

Voorwaarden

Van toepassing op onze diensten en deze site