Thuiswerken bij wonen in BelgiŽ of Duitsland vanaf 1 juli 2022


Wonen of werken in het buitenland en thuiswerken vanaf 1 juli dit jaar, kan door het vervallen van de corona goedkeuringen wel eens onverwacht uitpakken. Dit speelt vooral voor "gewone werknemers" en hun werkgevers, maar niet voor ambtenaren.

Wat kan er gebeuren??

1. Gesplitste belastingplicht over zowel woon- als werkland op basis van de werkdagenkalender/agenda vanaf 1 juli. #salarysplit

2. Switch van sociale zekerheid van het ene naar het andere land indien het thuiswerken minimaal 25% is.

3. Werkgevers moeten wellicht daardoor premies afdragen in het woonland van de werknemer (buitenlandse registratie, loonadministratie, afdrachten).

4. Werkgevers worden mogelijk belastingplichtig voor een deel van de winst in het land van de werknemer. #filiaal

5. De werknemer verliest mogelijk zijn status van "kwalificerend buitenlands belastingplichtige" en daarmee bepaalde Nederlandse aftrekposten (bijvoorbeeld hypotheekrenteaftrek).

Kortom: er kunnen zeer drastische gevolgen optreden bij internationaal thuiswerken!

Voor informatie, simulatieberekeningen en Nederlandse loonadministraties in deze situatie, kunt u bij ons terecht. Berekeningen vergen echter behoorlijk wat tijd. Er kan heel veel bij komen kijken. #corona #thuiswerken #socialezekerheid #belastingen #loonadministratie #aftrek #hypotheekrente #kwalificerend #buitenland #internationaal

Heeft u vragen, mail ons op info@rwings.com of bel naar 045-2010017

Nieuws

Nieuwsberichten

Voorwaarden

Van toepassing op onze diensten en deze site
  • Disclaimer