Versobering pensioen vanaf 2015


Vanaf 2015 worden de mogelijkheden tot pensioenopbouw versoberd.
• De pensioenopbouw in een middelloonregeling wordt beperkt tot maximaal 1,875 % (was 2,15%);
• In een eindloonregeling tot maximaal 1,657 % (was 1,9%);
• Het loon waarover pensioen wordt opgebouwd wordt beperkt tot € 100.000,--
• Afhankelijk van het gekozen pensioensysteem is aanpassing van de pensioenovereenkomst voor 01-01-2015 noodzakelijk (eindloonregelingen) dan wel optioneel (middelloonregelingen).

Wat houdt dit concreet in?
Standaard wordt uitgegaan van een opbouw in 40 jaar tot een pensioen van 75% van het gemiddelde verdiende loon. Bij iemand met een loon van € 60.000 wordt nu nog een pensioen opgebouwd van € 42.080 op 65-jarige leeftijd. Vanaf 2015 wordt dat € 38.075 op 65-jarige leeftijd. Zo’n 10 % minder dus. Door langer te werken (tot 67 jaar) wordt het verlies beperkt.

Door de lagere opbouw van pensioen, worden ook regelingen zoals lijfrente en de oudedagsreserve vanaf 2015 beperkt.

De oudedagsreserve (FOR) voor zelfstandig ondernemers wordt verlaagd tot maximaal 9,8% van de winst (was 10,9%). Ook het maximum gaat omlaag, namelijk naar € 8.640 (was € 9.542).

Ondanks alle berichten dat mensen zelf voor hun pensionering moeten gaan zorgen, worden ze dus door overheidsbeleid flink tegengewerkt.

Kijk eens bij de pensioentool op onze site voor de gevolgen voor u Pensioentool

Heeft u vragen, mail ons op info@rwings.com of bel naar 045-2010017

Nieuws

Nieuwsberichten

Voorwaarden

Van toepassing op onze diensten en deze site