Belastingaangifte bij wonen in het buitenland

Over het inkomen dat u in Nederland verdient, betaalt u in Nederland belasting. Werkt u in loondienst, dan houdt uw werkgever loonheffing in op uw loon. Loonheffing bestaat uit belasting en premies voor de volksverzekeringen (AOW, Anw en AWBZ).

Voor de Nederlandse belastingdienst bent u een Ďbuitenlands belastingplichtigeí. De Nederlandse belastingwetgeving is op u van toepassing. Als de Nederlandse belastingdienst u vraagt om aangifte te doen (C-biljet), bent u verplicht dit biljet in te vullen. Verwacht u een belastingteruggave? Dan kunt u ervoor kiezen vrijwillig een C-biljet in te vullen.

U blijft daarnaast ook belastingplichtig in het land waar u woont, in uw geval dus BelgiŽ of Duitsland. Maar Nederland en BelgiŽ/Duitsland hebben een belastingverdrag waarin is afgesproken in welk land u belasting moet betalen over inkomsten uit Nederland. In principe betaalt u dus niet dubbel over hetzelfde inkomen.

Als de belastingdienst u gevraagd heeft om aangifte te doen, moet u vůůr 1 juli van dat jaar het C-biljet invullen en versturen. Als u vrijwillig aangifte wilt doen, omdat u verwacht geld terug te krijgen van de Belastingdienst, kunt u dit nog voor de afgelopen 5 kalenderjaren doen. U kunt ook maandelijks het belastingvoordeel van de hypotheekrente laten uitbetalen.

Digid?
Wij verzorgen alle aangiften en voorlopige teruggaven zonder gebruik te maken van een Digid. Het elektronisch aangifte doen, gebeurt met een digitaal SBR-certificaat. U heeft dus geen Digid nodig.

Welke soorten aangiften?

C-biljet: dit is de aangifte voor mensen die buiten Nederland wonen en wel in Nederland belastingplichtig zijn. De aangifte moet voor 30 juni bij de belastingdienst zijn.

M-biljet: deze aangifte moet worden ingevuld in het jaar van emigratie of immigratie.

Voorlopige aanslag aanvragen: dit kan gedurende het jaar. Ook aanpassingen zoals bij wijziging hypotheekrente kunnen het hele jaar door.

Uitstel: voor bestaande klanten wordt automatisch uitstel verleend, ongeacht of de datum van 30 juni haalbaar is of niet.

Toeslagen: zorgtoeslag kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd. Onze klanten hebben geen Digid nodig.

Heeft u vragen, mail ons op info@rwings.com of bel naar 045-2010017

Nieuws

Nieuwsberichten

Voorwaarden

Van toepassing op onze diensten en deze site