In BelgiŽ gaan werken, naast uw baan in Nederland


In de praktijk komt het regelmatig voor dat mensen die in BelgiŽ wonen en in Nederland werken overwegen om ook in BelgiŽ (deels) te gaan werken. U moet dan denken aan een parttime dienstverband of neveninkomsten als freelancer etc.

Welke consequenties heeft dit voor de belastingen en sociale zekerheid?

1. Belastingen

De heffing van belastingen is toegewezen aan het land waar de arbeid wordt verricht. Over het Nederlandse loon is dus Nederlandse belasting verschuldigd.
Over eventueel Belgisch loon of winst is dus Belgische belasting verschuldigd.
U deed al aangifte in beide landen. In Nederland heeft u misschien geopteerd om behandeld te worden als binnenlands belastingplichtige. Dit deed u om de aftrek hypotheekrente te kunnen benutten.
Als u in BelgiŽ erbij gaat werken, dan kunt u blijven kiezen. Als u helemaal stopt met werken in Nederland, dan kunt u meestal niet meer kiezen.
Als u dus wel kunt kiezen, maar u kiest ervoor om niet te opteren, dan moet u rekening houden met de terugploegregeling. Aftrekposten van de afgelopen acht jaren worden dan teruggedraaid.
Als u wel kunt kiezen en ook ervoor kiest om wel te opteren, dan moet u rekening houden met het volgende. De inhaalregeling is van toepassing. U krijgt voor de inkomsten uit BelgiŽ voor de Nederlandse belasting slechts aftrek ter voorkoming van dubbele belasting voor het Belgische inkomen verminderd met de aftrek die is genoten in de afgelopen jaren. Is de aftrek hoger geweest in het verleden, dan schuift dit door naar het volgende jaar. Dus mogelijk dubbele heffing over Belgisch inkomen.

Let op: vanaf 2015 is er een nieuwe regeling in Nederland, waardoor het "opteren" niet meer mogelijk is. Het kan zijn dat werken in BelgiŽ naast een baan in Nederland de hypotheekrenteaftrek beperkt! Zie daarvoor ook 10 voorbeelden van vervallen mogelijkheid opteren

2. Sociale zekerheid

De hoofdregel is dat men daar verzekerd is, waar men werkt. Bij werken in Nederland en wonen in BelgiŽ, is men dus verzekerd in Nederland. Als men in beide landen werkzaamheden verricht, moet aan de hand van de nieuwe EG-Verordening 883/04 wordt bepaald waar iemand sociaal verzekerd is.

In principe wordt men sociaal verzekerd in BelgiŽ als de werkzaamheden in BelgiŽ voor de Nederlandse werkgever meer dan 25% zijn.

Heeft men een Nederlandse en een Belgische werkgever, dan is men sowieso in BelgiŽ sociaal verzekerd.

Bij loon uit Nederland en inkomsten als zelfstandige geldt het volgende. Loon gaat daarbij voor op inkomsten als zelfstandige. Men is dan sociaal verzekerd waar de inkomsten uit loondienst worden verdiend.

Bij zelfstandige in Nederland en zelfstandige in BelgiŽ tegelijkertijd, dan geldt dat als de werkzaamheden in BelgiŽ meer dan 25% zijn, de Belgische sociale zekerheid.

Heeft u vragen, mail ons op info@rwings.com of bel naar 045-2010017

Nieuws

Nieuwsberichten

Voorwaarden

Van toepassing op onze diensten en deze site