10 voorbeelden van gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor behandeling als binnenlands belastingplichtige vanaf 1 januari 2015

 

Tot en met het einde van dit jaar is het mogelijk om voor de Nederlandse belastingen te opteren (voor behandeling als binnenlands belastingplichtige).

 

Wat betekent dit ook alweer?

Woont u buiten Nederland, dan bent u buitenlands belastingplichtige voor Nederland. Een buitenlands belastingplichtige is alleen belastingplichtig in Nederland voor zijn Nederlandse inkomsten en vermogen.

Het meest voorkomende probleem is dan, dat de woning en de hypotheek voor Nederland niet tot aftrek leiden.

Door opteren zal Nederland de mensen die ervoor kiezen beschouwen alsof ze in Nederland wonen. Daardoor is bijvoorbeeld de hypotheekrente aftrekbaar.

 

Vanaf 2015 vervalt de mogelijkheid om te opteren. De wet wijzigt dan zo, dat men iemand beschouwt als "kwalificerend" buitenlands belastingplichtige (minimaal 90% van het inkomen is in Nederland belastbaar) of "niet-kwalificerend" belastingplichtige (minder dan 90% van het inkomen is in Nederland belastbaar).

 

Dit kan verstrekkende gevolgen hebben voor mensen die onder meer:

 

Om de gevolgen te verduidelijken geef ik hieronder voorbeelden van de gevolgen van de nieuwe regeling en de eventuele terugploegregeling en inhaalregeling.

Er is in onderstaande voorbeelden steeds sprake van een huis met een eigenwoningforfait van € 3.500 en een hypotheekrente van € 10.000.
Let op: onderstaande voorbeelden zijn gebaseerd op de situatie onder het oude verdrag met Duitsland. Vanaf 2016 kunnen de gevolgen bij wonen in Duitsland anders zijn.

 

Voor-beeld

Situatie belastingplichtige

Situatie partner

Regeling tot en met 2014

Belastingregeling vanaf 2015

 

 

 

 

 

1

NL loon € 50.000

 

 

Geen partner

Men kan opteren.

De rente van de hypotheek is aftrekbaar.

 

Bij niet opteren geen terugploegregeling of inhaalregeling

Men voldoet aan voorwaarden voor hypotheekrenteaftrek, want inkomen is voor meer dan 90% belast in Nederland.

 

 

 

 

 

2

loon € 40.000 in Nederland, € 10.000 inkomen België.

Geen partner

Men kan opteren Belastbaar inkomen is € 43.500, over € 10.000 aftrek ter voorkoming van dubbele belasting.

Mogelijk wel terugploegregeling en inhaalregeling

De rente van de hypotheek is niet meer aftrekbaar vanaf 2015. Dit komt omdat er sprake is van een niet-kwalificerende buitenlands belastingplichtige (minder dan 90% is belast in Nederland)

 

 

 

 

 

3

NL loon € 50.000.

Partner maar deze heeft geen inkomen.

Men kan opteren.

De rente van de hypotheek is aftrekbaar.

 

Bij niet opteren geen terugploegregeling of inhaalregeling

Het gezamenlijk inkomen is voor meer dan 90% belast in Nederland. Daardoor blijft de rente aftrekbaar.

 

 

 

 

 

4

NL loon € 35.000, WAO € 15000

Geen partner

Men kan opteren.

De rente van de hypotheek is aftrekbaar.

 

Bij niet opteren wel terugploegregeling of inhaalregeling

Geen aftrek hypotheekrente meer.

 

 

 

 

 

5

NL loon € 50.000.

Partner heeft buitenlands loon € 30.000

Men kan opteren.

De rente van de hypotheek is aftrekbaar.

Deel rente partner wordt doorgeschoven naar belastingplichtige omdat ze fiscaal partner kunnen zijn.

 

Bij niet opteren wel terugploegregeling of inhaalregeling voor deel partner, niet voor belastingplichtige.

Belastingplichtige is kwalificerend buitenlands belastingplichtige. Alleen aftrek hypotheek voor deel van belastingplichtige. Dit kan dus een aanzienlijke verslechtering betekenen.

 

 

 

 

 

6

NL winst uit onderneming € 65.000 voor zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling . Na deze aftrek resteert € 55.000.

Daarnaast buitenlands loon € 7.000.

Geen partner

Men kan opteren om de rente in aftrek te brengen. Over € 7.000 aftrek ter voorkoming van dubbele belasting.

Mogelijk wel terugploegregeling en inhaalregeling.

Als er wel recht is op zelfstandigenaftrek, dan voldoet men niet meer aan de voorwaarden voor renteaftrek hypotheek.

Als er geen recht is op de zelfstan- digenaftrek, dan wordt wel voldaan aan de voorwaarden voor hypotheek- renteaftrek.

 

 

 

 

 

7

ABP Pensioen € 25.000 en AOW € 10.000 Wonen België

Partner alleen AOW € 10.000

Men kan opteren.

Hypotheekrente aftrekbaar. Voorkoming dubbele belasting toepassen.

Mogelijk wel terugploegen en inhaalregeling.

Men voldoet niet aan de voorwaarden. Geen aftrek meer.

 

 

 

 

 

8

ABP Pensioen € 25.000 en AOW € 10.000 Wonen Duitsland

Partner alleen AOW € 10.000

Men kan opteren.

Hypotheekrente aftrekbaar.

Geen terugploegregeling en inhaalregeling.

Men voldoet wel aan de voorwaarden. Wel aftrek hypotheekrente.

 

 

 

 

 

9

Loon NL € 25.000. Spaargeld € 150.000. Wonen België

Geen partner

Men kan opteren.

Hypotheekrente aftrekbaar.

Wel terugploegregeling en inhaalregeling.

Men voldoet niet aan de voorwaarden voor hypotheekrenteaftrek. Het inkomen in box 3 bedraagt 4% van 150.000 = 6000. Totaal in Nederland belast is dan 80,65%.

 

 

 

 

 

10

Loon NL € 25.000. Beleggingspand in Nederland waarde € 150.000. Wonen België

Geen partner

Men kan opteren.

Hypotheekrente aftrekbaar.

Geen terugploegregeling en inhaalregeling.

Men voldoet wel aan de voorwaarden voor hypotheekrenteaftrek

 

Het moge duidelijk zijn! De gevolgen zijn soms dramatisch! Laat u niet onaangenaam verrassen. Voor analyse van uw situatie kunt u contact met ons opnemen.

 

Remco Wings AA Rbc FFP

Specialist Nederbelgen en Nederduitsers

Gecertificeerd Accountant, belastingadviseur en financieel planner

Tel 045-2010017

info@rwings.com

Heeft u vragen, mail ons op info@rwings.com of bel naar 045-2010017

Nieuws

Nieuwsberichten

Voorwaarden

Van toepassing op onze diensten en deze site