Opteren


Wonen in BelgiŽ en werken in Nederland

Wanneer u een huis heeft in BelgiŽ en in Nederland werkt, dan krijgt u van de Nederlandse belastingdienst een keuze voorgelegd. U bent namelijk buitenlands belastingplichtige, maar kunt opteren om behandeld te worden als binnenlands belastingplichtige. Het voordeel is dat u dan de hypotheekrente in aftrek kunt brengen. Nadelen zijn de terugploegregeling en de inhaalregeling die van toepassing kunnen zijn.

Welke aftrekposten heeft u in welke situatie?

Niet opteren voor behandeling als binnenlands belastingplichtige echter wel arrest De Groot (DG):

♦ Algemene heffingskorting
♦ Kindgebonden budget
♦ (aanvullende) combinatiekorting
♦ (aanvullende) Alleenstaande ouderkorting
♦ Arbeidskorting
♦ Aftrek alimentatie (DG)
♦ Uitgaven levensonderhoud kinderen (DG)
♦ Weekenduitgaven gehandicapte kinderen (DG)
♦ Heffingsvrije vermogen box 3 (uitsluitend BelgiŽ)
♦ Heffingsvrij vermogen overdragen aan partner (uitsluitend BelgiŽ)
♦ Toeslag heffingsvrije vermogen kind box 3
♦ Verhoging heffingskorting: Uitbetaling heffingskorting voor niet-werkende partner met werkende partner in Nederland (uitsluitend voor BelgiŽ zonder opteren)

Wel opteren voor behandeling als binnenlands belastingplichtige:

♦ Algemene heffingskorting
♦ Kindgebonden budget
♦ (aanvullende) combinatiekorting
♦ (aanvullende) Alleenstaande ouderkorting
♦ Arbeidskorting
♦ Aftrek alimentatie
♦ Uitgaven levensonderhoud kinderen
♦ Weekenduitgaven gehandicapte kinderen
♦ Heffingsvrije vermogen box 3
♦ Heffingsvrij vermogen overdragen aan partner
♦ Toeslag heffingsvrije vermogen kind box 3
♦ Jonggehandicaptenkorting (Wajong)
♦ Levensloopverlofkorting
♦ Ouderschapsverlofkorting
♦ Korting maatschappelijke beleggingen
♦ Korting beleggen in durfkapitaal
♦ Ouderenkorting (65-plus)
♦ Alleenstaande ouderenkorting (65-plus)
♦ Ziektekosten en andere buitengewone uitgaven
♦ Scholingsuitgaven
♦ Giften
♦ Hypotheekrenteaftrek
♦ Lijfrentepremie
♦ Verhoging heffingskorting: Uitbetaling heffingskorting voor niet-werkende partner met werkende partner in Nederland

Let op: vanaf 2015 is er een nieuwe regeling in Nederland, waardoor het "opteren" niet meer mogelijk is. Zie daarvoor ook 10 voorbeelden van vervallen mogelijkheid opteren

Heeft u vragen, mail ons op info@rwings.com of bel naar 045-2010017

Nieuws

Nieuwsberichten

Voorwaarden

Van toepassing op onze diensten en deze site