Actualiteiten 2012 Terugploegregeling en Inhaalregeling


De zogeheten keuzeregeling waarbij buitenlands belastingplichtigen onder voorwaarden kunnen opteren om fiscaal te worden behandeld als binnenlands belastingplichtigen gaat op de schop. Dat heeft staatssecretaris Weekers van FinanciŽn onlangs in een persbericht aangekondigd.

Volgens het persbericht heeft de aanpassing vooral effect voor de genoten hypotheekrenteaftrek. Nu is het zo dat buitenlands belastingplichtigen die 90 procent of meer van hun wereldinkomen in Nederland verdienen, recht kunnen hebben op hypotheekrenteaftrek voor de eigen woning in het buitenland als ze hebben geopteerd voor een fiscale behandeling als binnenlands belastingplichtige. De genoten hypotheekrenteaftrek wordt echter ongedaan gemaakt als ze niet langer opteren voor een fiscale behandeling als binnenlands belastingplichtige door de zogeheten terugploeg- en/of inhaalregeling.

De terugploegregeling houdt in dat indien een niet-ingezetene niet langer opteert voor de keuzeregeling er een terugname plaats van de negatieve buitenlandse inkomensbestanddelen (aftrekposten) die gedurende de optieperiode (afgelopen 8 jaren) ten laste zijn gekomen van het Nederlandse inkomen. Met de inhaalregeling wordt bijgehouden hoeveel negatief buitenlands inkomen uit voorgaande jaren nog niet is Ďverrekendí met positief buitenlands inkomen uit een toekomstig jaar waardoor Nederland voor dat jaar een lagere voorkoming van dubbele belasting verleent.

Echte binnenlands belastingplichtigen hebben geen last van de terugploeg- en/of de inhaalregeling als zij in Nederland blijven werken (en hier ten minste 90% van hun wereldinkomen verdienen) maar in een ander land gaan wonen. Deze ongelijkheid wordt alvast ongedaan gemaakt. Echter de werkingssfeer van de 90% is ruimer dan alleen de hypotheekrenteaftrek: het heeft betrekking op alle aftrekposten die verband houden met de persoonlijke en gezinssituatie van de belastingplichtige.

De staatssecretaris heeft overigens aangegeven dat hij met het beleidsbesluit vooruitloopt op de definitieve beslissing over de toekomst van de keuzeregeling. Momenteel lopen bij het Hof van Justitie van de Europese Unie nog rechtszaken die van invloed kunnen zijn op de definitieve vorm van de te publiceren keuzeregeling.

Bron: Ministerie van FinanciŽn, 23-2-2012

Let op: vanaf 2015 is er een nieuwe regeling in Nederland, waardoor het "opteren" niet meer mogelijk is. Zie daarvoor ook 10 voorbeelden van vervallen mogelijkheid opteren

Heeft u vragen, mail ons op info@rwings.com of bel naar 045-2010017

Nieuws

Nieuwsberichten

Voorwaarden

Van toepassing op onze diensten en deze site